About Us

บริษัท สุวรรณรายา จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยนักธุรกิจหญิงท้องถิ่นชาวเชียงรายที่ต้องการพัฒนาบริษัทท้องถิ่นไปสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวความคิด “บ้าน คือ สถานที่... ที่คุณสามารถเลือกออกแบบความสุขที่ต้องการได้”

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น

 • การออกแบบที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์ใช้สอยจริงและความงามควบคู่กัน
 • การก่อสร้างด้วยคุณภาพงานและวัสดุ พร้อมความใส่ใจในการทำงานของทีมงาน
 • การจัดภูมิทัศน์โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
 • การจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการอยู่อาศัย
 • การนำแนวคิดพึ่งพิงกับธรรมชาติ (Green Living) มาใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน
1

Luxury Home
บ้านหรูทำเลทอง

 สุวรรณรายา เราคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย ด้วยทำเลบนถนนศูนย์ราชการ ใจกลางเมืองเชียงราย รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามของเมืองเชียงราย และสะดวกต่อการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ

 • ใกล้สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทุกระดับชั้นการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ
 • ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ฯลฯ
 • ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย
 • ใกล้สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 • ใกล้ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ ชื่อดัง

2

Safety Home
บ้านแข็งแรงปลอดภัย

 สุวรรณรายา เราคำนึงถึงความแข็งแรงและความปลอดภัยของบ้านทุกหลังที่อยู่ในโครงการ เราจึงใส่ใจในคุณภาพของงานและวัสดุที่ได้มาตรฐาน

 • เน้นความแข็งแรงทนทาน เพิ่มโครงสร้างเสริมเหล็กพิเศษ ใช้อิฐมอญในการก่อสร้าง
 • รักษาความปลอดภัยด้วยระบบ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

3

Green Home
บ้านประหยัดพลังงาน

 สุวรรณรายา เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ด้วยพื้นที่สีเขียว บรรยากาศรมรื่น รายล้อมด้วยวิวภูเขา พร้อมกับบรรยากาศโล่ง โปร่ง สบาย ด้วยการออกแบบบ้านให้ถูกต้องตามทิศทางลม

 • บ้านหันหน้าทิศเหนือใต้ เพื่อรับกระแสลม ลดความร้อนจากแสงแดด ช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน
 • ระบบหมุนเวียนอากาศในบ้าน ช่องประตูหน้าต่างรับแสงอย่างเพียงพอ ลดการเปิดไฟแสงสว่างช่วงกลางวัน และยังรับลมได้ดี เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น