บริษัท สุวรรณรายา จำกัด
450/50 หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
อีเมล: suwanraya@gmail.com
โทร 053-166564 และ 083-3222899